ගෝඨාගෝගමට එල්ල වූ ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව සිදු වූ දෑ

ගෝඨාගෝගමට එල්ල වූ ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව සිදු වූ දෑ

@May 13, 2022

Read this article in English | සිංහල | தமிழ்

මෙය ඇදහිය නොහැකි තරම් දිගු සතියක් - මැර කණ්ඩායම් විසින් සිදුකළ ගිනි තැබීම්, මහ බැංකු අධිපතිවරයා ඉල්ලා අස්වන බවට තර්ජනය කිරීම, අගමැති ඇත්ත වශයෙන්ම ඉල්ලා අස්වීම, ඉතාමත් අවුල් සහගත දින කිහිපයකට පසුව නව (නමුත් පැරණි) අගමැතිවරයෙකු දිවුරුම් දීම දක්වා සිදු වූ දෑ බොහෝය. මෙන්න අප සිදුකළ පෙළගැස්වීම.
image
විශ්ලේෂණය: අයිෂා නසීම්, අමලිනි ද සේරා, යුධංජය විජේරත්න, නඩීම් මජීඩ් සහ මොහමඩ් ෆයිරූස් පරිවර්තනය: නිශාදි ගුණතිලක

සඳුදා (මැයි 09) සිදු වූ දෑ ආවර්ජනය කරමු: සඳුදා ආරම්භ වුණේ අරලියගහ මන්දිරයේ පැවති රාජපක්ෂ හිතවාදී විරෝධතාකරුවන්ගේ රැස්වීමෙන්. ඉන්පසුව එය රාජපක්ෂ හිතවාදී විරෝධතාකරුවන් එක් විරෝධතා භූමියක් වන මයිනාගෝගම බිමට සමතලා කිරීම දක්වා ද, පසුව ගෝඨාගෝගමේ සිටි අයට පහර දීම දක්වා ද විකාශය වුණා.

මෙම ලිපියෙන් ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව සිදු වූ දෑ ආවරණය කරයි. බොහෝ දෑ එකවර සිදු වූ බව මතක තබා ගන්න; දේවල් ග්‍රහණය කරගැනීම පහසු කිරීම සඳහා අප විවිධ සිදුවීම් එකට කණ්ඩායම් ලෙස එකතු කර ඇත. ලිපිය දිග හැරීමට ශීර්ෂ ක්ලික් කරන්න.

පස්වරු 2: දීප ව්‍යාප්ත ඇඳිරි නීතිය සහ ගෝඨාගෝගම යළි ගොඩනැගීම

පස්වරු 1.50 වන විට නීතිඥයෝ ගෝඨාගෝගම විරෝධතාකරුවන් සහ පොලිසිය අතර මිනිස් දම්වැලක් ස්ථාපිත කළහ. පස්වරු 2 වන විට, බස්නාහිර පළාත පුරා ඇඳිරි නීතිය පනවන ලද අතර පස්වරු 2.36 පමණ වන විට මෙය දිවයින පුරා ඇඳිරි නීතිය බවට පත් විය.

ඇඳිරි නීතිය තිබියදීත්, ගෝඨාගෝගමෙහි සෙනඟ ක්‍රමානුකූලව වර්ධනය වූ අතර, විරෝධතාකරුවෝ ඉක්මනින් එම භූමිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට උදව් කළහ.

Protestors help rebuild tents destroyed by pro-Rajapaksa mobs. Image credit: Aisha Nazim
Protestors help rebuild tents destroyed by pro-Rajapaksa mobs. Image credit: Aisha Nazim

There was heavy STF presence until around 4PM, barricading the route leading to Temple Trees against a body of protestors. News of the Prime Minister’s resignation came in around then, after which they dissipated towards the beach shortly afterwards.

Crowds at GotaGoGama kept increasing. Nurses, teachers, university staff, staff from the ports all came straight out of their workplaces, in uniforms and gear, to stand with the protestors.

After the initial State-enabled violence earlier in the day, vigilantism took over, where groups began searching vehicles for any pro-Rajapaksa group brought into Temple Trees that morning, or ‘baby mynahs’ - Mahinda Rajapaksa supporters.

Pro-Rajapaksa protestors were rounded up, beaten and on occasion, stripped down to their underwear. Mahinda Kahandagama, President of the SLPP-affiliated Colombo Municipal Councillors & Employees’ Union, was among those subjected to this treatment.

Pro-Rajapaksa protestors were also chucked into the Beira Lake in central Colombo.

The footage above has been circulated many times, and was verified against other footage from different angles, but is of unknown provenance. The Beira Lake was rechristened “Baiya Napu Wewa” on Google Maps to reflect this incident (Baiya is the derogatory term coined to describe supporters of the Rajapaksas).

Screenshot of Baiya Napu Wewa (Lake-that-bathed-baiyyas) on Google Maps
Screenshot of Baiya Napu Wewa (Lake-that-bathed-baiyyas) on Google Maps

Footage began to spread of people who claimed they had been taken out of the Watareka Open Prison Camp and integrated into the attack. They claimed to have been escorted by a jailer named ‘Ramanayake’. Thushara Upuldeniya, Commissioner General of Prisons, denied the allegations, claiming instead that a group of prisoners were set upon in Malabe when returning from the construction sites at which they were working.

The Attacks on Vehicles

A number of vehicles alleged to have brought said protesters were also tipped into the Beira lake.

image

Protestors believed that some these vehicles belonged to Johnston Fernando. The Daily Mirror captured this scene of the crowd tipping an SUV into the Beira Lake:

Groups rapidly stationed themselves at main roads out of Colombo, examining buses to ensure there were no Pro-Rajapaksa supporters leaving Colombo in them (two of the journalists working on this piece were stopped six times between Fort and home). Here, for example, is a scene from Maharagama (confirmed by NewsWire, but the original photo is difficult to conclusively trace):

image

The user who tweeted out the photo below (again, of Maharagama) reported that the crowd had metal poles and hockey sticks.

image

Several buses and other vehicles were beaten and torched throughout Colombo and its suburbs.

This footage of a backhoe destroying a bus is from Kadawatha (near the Pan Asia Bank and Lucky Cycle Center).

More of these groups were seen at the entrances to highways and the roads leading to the Bandaranaike International Airport. Anyone seen to be recording them on were threatened as well.

The Death of an MP

SLPP MP Amarakeerthi Athukorala’s vehicle was surrounded in Nittambuwa. The MP or his Security Officer, are reported to have opened fire on protestors, killing one protestor and injuring at least two others. Athukorala was later reported dead himself.

There is much misinformation around his death. Some reported that he committed suicide after ‘allegedly’ shooting and fleeing from the protestors; others allege that he died from injuries at the hands of the angry mob.

image

Having seen the (unedited) video of the corpses of the MP and his bodyguard, we found it difficult to believe the incredibly sensational suicide reported by many.

The results of the post mortem at the Wathupitiwala Base Hospital were published in today’s (13) Lankadeepa; it found that Amarakeerthi Athukorala had died of an assault and had not sustained any gunshot wounds.

image

Wathupitiwala Base Hospital confirmed the veracity of this report to us when we called them. MP Kumara Welgama was also attacked and admitted to hospital. According to his brother Nalin Welgama, his vehicle knocked into someone at Makumbura, and was assaulted by angry mobs who did not know who he was.

image

Burning Mansions (and Hotels)

While this was happening, houses and other properties owned by politicians and affiliates were torched throughout the day (and mostly during the night). These attacks were wide-spread across the entire country and targeted primarily SLPP politicians, and others who were pro-Rajapaksa. Of at least 75 torched properties we’ve recorded, a few key ones are listed here:

 1. Statue of the Rajapaksa’s forebearer, D.A Rajapaksa, was torn down in Tangalle
 2. D.A Rajapaksa Memorial in Medamulana
 3. Mahinda Rajapaksa’s residences in Kurunegala and Medamulana
 4. Basil Rajapaksa’s residence, Malwana
 5. Chamal Rajapaksa’s residence
 6. Keheliya Rambukwella’s residence, Kandy
 7. Johnston Fernando’s residences in Kurunegala and Wickremesinghepura
 8. Nimal Lanza’s residence, Negombo
 9. Avenra Garden Hotel, and Grandeeza Hotel, Negombo: Claims have been made that Nimal Lanza is a shareholder of these properties.
 10. The office of Sri Lanka Muslim Congress MP Nazeer Ahamed on Main Street, Eravur [1].
 11. The residence of All Ceylon Makkal Congress MP A.S. Raheem in Puttalam
 12. A.S. Raheem’s house, in Puttalam [1]. We’re working on adding these to our protest tracker, but for now, if you want to look at the raw data, here’s our sheet.

The Attack on Temple Trees and Mahinda Rajapaksa’s resignation

We noted in our earlier piece how the pro-Rajapaksa attack had been mobilised from Temple Trees.

By now, rumours of Mahinda Rajapaksa’s resignation were common knowledge - thanks in part to an undated letter making the rounds on social media.

Mahinda Rajapaksa’s undated resignation letter. Image credits: Newswire.lk
Mahinda Rajapaksa’s undated resignation letter. Image credits: Newswire.lk

Roar.lk captured photos of people cooking milk rice in Panchikawatte.

image

Following rumours that Mahinda Rajapaksa had been airlifted from Temple Trees to Trincomalee Naval Base, protestors formed a crowd outside, as this widely-circulated video from Arjun Ravi shows.

Meanwhile, at Beira Lake, vehicles were set on fire and pushed into the water, especially near the back entrance of Temple Trees. Dasuni Athauda, International Correspondent for India-based WION News, provided footage (tweeted from both her account and NewsWire) covering the scene there.

NewsWire footage shows the police at a fire at the back of Temple Trees. We can’t quite ascertain whether it was one of the vehicles set on fire earlier or another vehicle inside Temple Trees; it looks like the latter. What we do know is that someone attempted to ram a bus through the rear gates of Temple Trees.

The timeline is a little hazy here. Multiple things happened: protestors attacked Temple Trees from both front and back; someone set fire to a vehicle inside the Temple Trees compound; and the crowd was tear-gassed multiple times.

We know that crowds were at the back of Temple Trees at 6.30PM. By 8PM, a large crowd of people had gathered outside Temple Trees in the front as well, and were attacking the gates on both sides. According to footage, protestors also used barricades to try and ram the gates open.

Kalani Kumarasinghe of the Daily Mirror, who was on site covering this, is one of the most reliable sources for timestamps.

Another vehicle was clearly set on fire towards the Galle Road entrance of Temple Trees.

At around 11:30PM, news sites published the Gazette confirming the Prime Minister’s resignation.

10 May: The Right to Shoot, and a Presidential Speech

Army Commander Shavendra Silva and IGP C.D. Wickremeratne were summoned to the Human Rights Commission of Sri Lanka (HRCSL) to explain why they ‘failed to maintain the rule of law’ for the incidents that took place during the ‘unrest’ on Monday.

Deshabandu Tennakoon, Senior DIG of the Western Province, was assaulted in broad daylight. Two suspects were remanded as a result.

Maithri Gunaratne PC lodged a complaint at the Colombo Fort Chief Magistrate on the attacks on peaceful protestors the previous day.

💡
...the suspects are punishable under charges of being members of an illegal assembly, assaulting or obstructing a public servant in suppressing a riot, provoking the public with the intention of inciting a riot, accommodating participants in an illegal assembly, voluntarily injuring persons, using dangerous weapons, inflicting grievous bodily harm, causing intentional or serious injury, improper obstruction, torture, assault on a female, criminal coercion, misdemeanour, and criminal intimidation.”

At about 7PM, the Defence Secretary, Maj. Gen. (Retd.) Kamal Gunaratne, announced that the Armed forces were ordered by the Defence Ministry to open fire at anyone looting public property or causing harm to others.

Several lawyers have since pointed out that the resignation of the Prime Minister means the Cabinet and Ministries (and by extension Ministry Secretaries) cease to exist.

Dr. Dinesha Samararatne, a legal scholar, citing the unprecedented nature of the situation, also noted that when a Prime Minister resigns, the Cabinet stands dissolved and there is no constitutional provision under which Ministry Secretaries are permitted to remain in office. In a conversation with Watchdog, she noted that there is no legal basis for any orders issued, or actions taken, by the Secretaries.

Meanwhile over the past several days, military vehicles were spotted throughout Colombo. This convoy of armoured vehicles was recorded near the Diyatha Uyana junction.

11 May: A Tale of Two Speeches

At about 3:30PM on Wednesday, the President’s Media Division announced that the Secretaries of three Ministries, (Defence, Public Security, and Finance), had been reappointed.

At 4PM, Dr. Nandalal Weerasinghe, Governor of the Central Bank of Sri Lanka, said he would resign within two weeks or so if Sri Lanka does not achieve political stability. He noted that without a cabinet and a finance minister, it would not be possible for Sri Lanka to proceed with debt restructuring and International Monetary Fund (IMF) negotiations.[2]

Protestors injured in the May 9th attack return to Galle Face, and stand on the stage at the barricade. Image credit: Amalini De Sayrah
Protestors injured in the May 9th attack return to Galle Face, and stand on the stage at the barricade. Image credit: Amalini De Sayrah

At 6PM, the Ministry of Defence ordered the tri-forces to open fire and use necessary force to prevent violence.

At 9PM, Gotabaya Rajapaksa, President, delivered a 10-minute speech on Wednesday night — in which he dismissed the protestors as rioters and trouble-makers. The beleaguered President condemned the attack on the GotaGoGama and MynaGoGama sites but stopped short of mentioning them by name.

President Rajapaksa also made a commitment to appoint a new Prime Minister and Cabinet within the week, re-instate provisions of the 19th amendment to the constitution, and commence dialogue on abolishing the Executive Presidency, once economic stability is secured.

He also said that the tri-forces and the police are instructed to take strong action against troublemakers — aka, cementing orders given earlier to open fire on people involved in theft of public property or causing harm to others.

12 May: The Fight For the Porcelain Throne

At 9:18AM: President Rajapaksa tweets of a new government and of appointing a Prime Minister who can ‘secure the confidence of the people’ by this week.

At 2PM, an overseas travel ban is imposed on 13 SLPP politicians — including Mahinda Rajapaksa, Namal Rajapaksa, Johnston Fernando, and Western Province SDIG Deshabandu Tennakoon. At 3PM, Opposition Leader Sajith Premadasa pens an open letter to the President, outlining that he is ready to accept the position of Prime Minister if the President acquiesces to four pre-conditions: agree on a timeframe for Gotabaya Rajapaksa to resign as President, immediate re-instatement of the 19th amendment to the constitution, legislate a 21st amendment to abolish the executive presidency, and agree to a date for a parliamentary election.

image

6:30PM: Ranil Wickremesinghe is sworn in as Prime Minister. Again. He holds the record for being sworn in as PM the most number of times in Sri Lankan history — six times to date. [3]

Image credit:
Image credit: Shahdia Jamaldeen

Casualties

Several protestors from the Mynagogama and Gotagogama sites needed medical attention immediately. A medical doctor and a trainee doctor at the National Hospital of Sri Lanka (NHSL) told Watchdog that the entrance to the accident services unit had been closed on higher orders, to prevent the treatment of those injured at the protest sites. Staff inside the hospital had then taken to the road in protest, and protestors were eventually admitted to the hospital.

There were 232 people who were hospitalised after the attacks, with 217 of them being treated at NHSL.

 • Anuranga, who sustained a severe blow to the back of the head, has had surgery and is recovering, though his left hand remains paralysed.
 • Vishwa, who was seen being dragged along the ground by pro-Rajapaksa supporters, was treated and is back at the protest site.
 • Akila, a photographer who was attacked and whose camera equipment was destroyed, is also recovering with physiotherapy.

These are the cases of a few protestors we’ve been able to follow, though many more were treated and are back at Galle Face.

According to the police report as of 10 May, 88 vehicles and 103 homes were damaged or torched.

image

Eight people lost their lives:

 1. Amarakeerthi Athukorala - the SLPP Polonnaruwa District MP who reportedly opened fire and critically wounded two people blocking his car in Nittambuwa, was later found dead after trying to take refuge in a nearby building
 2. Police Sergeant Ahangama Vitharanalage Jayatta Gunawardena, Amarakeerthi Athukorala’s bodyguard
 3. Harsha Nadeeshan Jayaweera - injured in the Nittambuwa shooting and later succumbed to injuries
 4. A.V Sarath Kumara - Chairman of the Imaduwa Pradeshiya Sabha, died following an attack on his residence
 5. Mohamed Nafais - killed in shooting near the home of the Weeraketiya Pradeshiya Sabha Chairman
 6. Sugath Janaka - killed in shooting near the home of the Weeraketiya Pradeshiya Sabha Chairman
 7. Police Sub Inspector at Temple Trees - died of a heart attack when a tear gas launcher exploded during attempts to disperse crowds opposite Temple Trees
 8. Priyantha Kumara - killed in an attack on a leading hotel in Negombo

📎
We’d like to thank everyone whose footage and work went into this piece: the journalists, especially Daily Mirror and NewsWire, and everyone who recorded, tagged us, and otherwise participated in finding this information out on Twitter at #AttackonGGG. The rapid-fire documentation of the event was critical to this work, and the public id’ing of politicians helped immensely.

We’ve done our best to name the sources of the content we’ve used - some footage remains unattributable, owing to us being unable to verify who originally generated it. In every instance, we’ve cross-verified footage across multiple sources; we chose to present to you the clearest of them. As always, don’t take our word for it: check out the evidence presented and verify whether the timeline is accurate.

For a stunningly clear set of images from the site, we recommend following Dinuka Liyanawatte on Instagram.

Footnotes

[1] Nazeer Ahamed and A.S. Raheem are both technically members of the opposition; however, they were both instrumental in providing the SLPP the two-thirds majority it needed in Parliament to adopt the 20th amendment to the constitution.

[2] We recommend that everyone watch this press conference. It’s an eye-opener on the state of things today. Here it is in full:

[3] At the 2020 general elections, the United National Party (UNP) led by Ranil Wickremesinghe only mustered 249,435 votes (2.15%) islandwide. The UNP received only 30,875 votes (2.61%) in the Colombo District, which is where Wickremesinghe contested from, failing to secure a single seat in the district; a first for the party.

In June 2021, almost a year after the election, the party eventually nominated the defeated Wickremesinghe for the one national list seat it was entitled to in Parliament.

Long story short, Wickremesinghe does not have the people’s mandate. Now more so because he has accepted the post of PM in a situation where Gotabaya Rajapaksa gets to remain President - despite thousands of people protesting over the last month at Galle Face and other places around the country for him to step down.