அரச மருந்தாக்கல் கூட்டுத்தாபனத்தின் 07 பில்லியன் ரூபாய்கள் பெறுமதியான மென்பொருள் - பாரிய முட்டாள்தனம்

அரச மருந்தாக்கல் கூட்டுத்தாபனத்தின் உண்மையான தேவைதான் என்ன? சம்பந்தப்பட்ட ஆவணத்தை நாம் வாசித்துள்ளோம். எனவே நீங்கள் வாசிக்க வேண்டியதில்லை. நாம் சந்தித்த மிகவும் முட்டாள்தனமான ஒரு மென்பொருள் கோரிக்கை பற்றி அறிய வாருங்கள்!

@June 17, 2022

Read this article in English | සිංහල | தமிழ்

Dionysus, the Greek god of madness (among other things): from the Villa of Dionysus (second century AD) in 
Dionysus, the Greek god of madness (among other things): from the Villa of Dionysus (second century AD) in Dion, Greece. Image from Wikimedia Commons.
Analysis by Yudhanjaya Wijeratne Research by Yudhanjaya Wijeratne & Nisal Periyapperuma Edited by Aisha Nazim  Translated by Mohammed Fairooz & Nishadi Gunatilake

Note: article updated at 6/17/2022 11:30 AM in response to a clarification requested by a reader.

ஒரு சிறிய பின்புலம்

அரச மருந்தாக்கல் கூட்டுத்தாபனம் (SPC) அண்மையில் அரச நிறுவனங்கள் தொடர்பான பாராளுமன்றக் குழுவுக்கு (COPE) விசாரணைக்கு அழைக்கப்பட்ட விடயம் ஊடகங்களின் பேசுபொருளாக மாறியிருந்தது.

குறிப்பாக, அவர்களின் செயற்பாடுகள் பற்றி விசாரிக்கப்பட்ட வேளை, தமது ஒட்டுமொத்த செயற்பாடுகளுக்கான மென்பொருள் தொடர்பில் தமக்கு 7 பில்லியன் ரூபாய்கள் தேவை எனக் கூட்டுத்தாபனம் தெரிவித்திருந்தது.

ஏற்கனவே காணப்படும் மென்பொருள் செயற்பாடு அற்றதாகக் காணப்படுகின்றது. இந்த செயலற்ற மென்பொருளை உருவாக்க ரூபாய் 644 மில்லியன் 7 வருட காலப்பகுதியில் (2008 – 2015) செலவிடப்பட்டிருந்தது, Readme.lk குறிப்பிடுவதைப் போன்று, இது ஒரு பாரிய தொகையாகக் காணப்படுகின்றது – “இது இலங்கையின் பிரதான மென்பொருள் உற்பத்தி நிறுவனமான hSenid இன் மொத்த பங்குகளின் பெறுமதிக்கு கிட்டத்தட்ட 50 மில்லியன் ரூபாய்களே குறைவானதாகும்”.

அரச மருந்தாக்கல் கூட்டுத்தாபனம் பாரிய பொருட்பட்டியல் முகாமைத்துவ பிரச்சினைகள் மிக்கதாகக் காணப்படுகின்றது: 2011 தொடக்கம் 2020 வரையான காலப்பகுதியில் 6,259 மில்லியன் ரூபாய்கள் பெறுமதியான மருந்துகள் அரச மருந்தாக்கல் கூட்டுத்தாபனம் மேற்கொண்ட பொருத்தமற்ற களஞ்சியப்படுத்தல் நடவடிக்கைகளால் தரத்தை இழந்தன

தற்போது, இந்த 644 மில்லியன் ரூபாய்கள் என்பது விவாதத்துக்கு உரிய விடயமாக மாறியுள்ளது. இத்தொகையை இந்த மென்பொருளை வழங்கிய e-Wis நிறுவனம் சவாலுக்கு உட்படுத்துகின்றது. இந்த பொருளாதார நெருக்கடிமிக்க கால கட்டத்தில் இந்த இரண்டு தரப்பும் குறிப்பிடும் தொகைகளும் மிகப் பாரிய தொகைகளாகவே உள்ளன.

இவ்விடயம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியது: மிகவும் கடினமாக கேள்விகளைக் கேட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கலாநிதி ஹர்ஷ டீ சில்வா இதனைக் “குற்றச் செயல்” என விபரித்தார். கோப் குழுவின் தலைவர் கலாநிதி சரித ஹேரத் அரச மருந்தாக்கல் கூட்டுத்தாபனத்தின் “பொருட் பட்டியல் முகாமைத்துவம், கொள்வனவு முகாமைத்துவம் மற்றும் தேவை மதிப்பீடு” ஆகிய அனைத்தையும் கையாளும் வகையில் அமைந்த மென்பொருளை உருவாக்கி வழங்குமாறு இலங்கையின் தொழில்நுட்ப சமூகத்திடம் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

நாம் பிரசித்தமாகக் கூறுவதைப் போன்றே, இவ்விடயங்களை மேற்கொள்வதற்கு தேவையான மென்பொருள் உருவாக்கப்படக் கூடியது என்பதுடன் அந்த மென்பொருளை மிகவும் குறைந்த செலவிலேயே மேற்கொள்ளலாம். உண்மையில் மிகவும் அசாதாரண விடயமொன்று வேகா இன்னோவேஷன்ஸ் நிறுவனத்தின் இணை ஸ்தாபகர் மற்றும் பணிப்பாளரான கலாநிதி பெஷான் குலபாலவினால் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது. ஏற்கனவே காணப்படும் “644 மில்லியன் ரூபாய்கள் பெறுமதியான முறைமைக்கு” பதிலாக புதிய முறைமை ஒன்றை 100 மில்லியன் ரூபாய்கள் செலவில் வழங்குவதற்காக லூன்ஸ் லேப் என்ற மிகவும் புதியதொரு கம்பனிக்கு ஏற்கனவே கேள்வி மனு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார். [1]

எம்மிடம் உள்ள கேள்வி இதுதான்: இந்த 7 பில்லியன் ரூபாய்கள் என்ற பாரிய தொகையை எவ்வாறு நியாயப்படுத்துவது? இந்த பாரிய தொகையை நியாயப்படுத்த SPC, MSD மற்றும்/அல்லது சுகாதார அமைச்சு கேட்டது என்ன?

இந்த விடயத்தில் குறிப்பான விடயங்களை அறிந்து கொள்வதற்காக SPC நிறுவனத்துக்கு தேவையான அந்த மென்பொருளின் பரந்த பிரிவைப் பற்றி நோக்குவோம்: அது ERP (Enterprise Resource Planning / நிறுவன வளத் திட்டமிடல்) மென்பொருளாகும்.

ERP என்றால் என்ன?

ERPs are complex command-and-control applications for large organizations.

Their origin lies in 1964, when toolmaker Black and Decker adopted a computerized production scheduling system. Over the decades, computers grew to handle various functions of businesses: think finance, inventory control, accounting, supply chain management, HR. By the 1990s, software vendors were stapling all these very different functions to each other and selling the lot as one package.  The general idea was that almost everything a company did could be handled by a single piece of software.

The quintessential ERP is a monolithic beast that lets big businesses oversee and handle their core functions from one place. Today's ERPs are enormously complex, and software vendors themselves are big businesses in their own right.

Many commercial ERP systems are so big and complex that armies of other software corporations (known as system integrators) take on the task of installing and customizing them to fit customer corporations.

"This is the UNIX philosophy: write programs that do one thing and do it well...the notion of 'beautiful and intricate complexities' is an oxymoron." - Doug McIlroy, head of Bell Labs Computing Sciences Research Center

In essence, they are the very opposite of McIlroy’s UNIX programs. We say this not to impose a particular philosophy of software design, but to help you understand that an ERP is, by design, a Frankenstein's monster of functionality.

Frankenstein’s monster. WikiMedia Commons.
Frankenstein’s monster. WikiMedia Commons.

What does SPC want from their ERP?

To answer this, we obtained a Request For Proposals (RFP) put out by the State Pharmaceuticals Corporation in 2021. This is the closest match we can find to the seven billion rupee request for a new system. Multiple stakeholders are listed: the SPC, which procures; the Medical Supplies Division (MSD); and pretty much the entire government health infrastructure.

Here’s the source document as a PDF. Copying was locked by the original publisher - we’ve gone ahead and unlocked it.

We first read all 183 pages of it to understand exactly what the SPC was asking for.

We then used the following methodology:

1) Extracted Annex 03 and other technical specifications and bucket them under the department / subsystem making the request

2) Read every line item under a particular department

3) Assigned red flags. Red flags are things that make us go WTF; they’re blatantly outside Dr. Charith Herath’s request for "inventory management, procurement management, and need assessment.” The classification is not perfect - no doubt someone at SPC can argue that tracking uniforms and milk powder are the needs of the day; this is merely us flagging stuff that we believe should be examined twice.

4) Assigned a WTF score for each department. This is based on the number of times we went “what the fuck?” while reading a particular section, divided by the number of line items, then bucketed into one of three bands (LOW, MEDIUM, HIGH).

The process of digging out these gems.
The process of digging out these gems.

These per-department requests and scores are available in a publicly commentable spreadsheet linked below.

Our verdict: not only has the SPC wasted hundreds of millions on software already: their new seven billion rupee software, by design, is an impossible request. It is one of the most ludicrously complex spec sheets we've ever seen.

Hercules
Hercules and the Lernaean Hydra, from Etruria, attributed to the Painter of Aquila, 530-500 BCE. By Carole Raddato, 2014, under Creative Commons Attribution-ShareAlike.

Let’s have a look at some of the biggest red flags we noted. Our comments below are in blue.

 1. Milk powder use between departments ‘When issuing controllable items( Milk powder, Suger) relevant departments should have a facility to identify when limits are exceeded.’ why is this one of the first requests? And why do you need software for this?
 2. Availability of parking space why? this is an incredibly complex problem: you either need a lot of iOT hardware or humans painstakingly updating when cars are parked and where. Parking management systems (like 4Park) are separate software suites in their own right.
 3. Car parking payments why? Are car parking payments a core part of the SPC business model? If so, please rename to State Parking Corporation.
 4. Vehicle and driver availability, linked with an attendance monitoring system this is what Uber/PickMe/Lyft/Grab does
 5. Vehicle fuel, repairs, battery and air conditioner status; in fact, a whole bunch of stuff related to vehicles: * Facility to maintain vehicle details (Vehicle No,Type,Date of registration, pool or staff, department... etc) * Facility to maintain repair & service details (repair type, cost of repair...etc) * System should facilitate to identify license expiry dates, battery expiry, vehicle air condition expiry, service due dates * Facility to record running chart summary details (monthly milage) this is more functionality than Uber has. Either they’re expecting Tesla levels of integration going on or every driver will have a side job as a data entry operator. Why this much effort on this problem?
 6. Repair details of office equipment, including warranty and service details and notifications specialized asset-tracking software companies like Coast, Asset Panda, ProntoForms and eZOfficeInventory exist for this
 7. Tenders. preparing tender invitation letters; but also to record tenders, store minutes of meetings related to tenders, generate print ads for tenders, and publish to web — this pops up a lot across departments. Multiple departments want this facility, but there also is a separate body within the SPC (Procurement Management) that specializes in this; there’s also an entire subsection that details the process. Judging by the mangled tender we’re reading, SPC could use something to help them. However, tenders creation and management software is, in itself, a complicated field with very specialized software offerings. RIB Software, for example, has an e-tendering system used by a lot of the German government: to build software that works that well would be a daunting task. Also, why are you generating ads? Why does this need the functionality of Adobe InDesign / Canva?
 8. “Co-ordinate of all high values construction works. Planning of Layouts and designing of internal structures for new Osu Sala’s and other departments.” (and, in the same spec): “Handle with Janitorial service – Co-ordination of all tasks carried out by Janitors.” fortunately, the spec stops short of demanding full-blown CAD (Computer Aided Design) software; however, they do want this software to handle the financials and reporting on all construction work carried out by SPC. Why?
 9. Facility to record advertising details (Date Received,Department,Cost,Paper published, Date of publication, Description... etc) can’t you use Trello (free), or a Google Sheet (also free)?
 10. Track trademark registration details for which there already is an entire government department, not to mention third-party software (IOlite, IPzen) for large-scale trademark tracking (500 items etc). SPC doesn't have anywhere near as many logos; why does this have to be baked into software?
 11. Digital signatures a standard request across departments. I see we’re casually taking on Adobe Docusign / TinyPDF now…
 12. - Facility to view Asset Value,Depriciation,cumulative depriciation,net value after depreciation. - Facility to view debtors details category wise - Facility view SPC debtors details -Name ,Address ,Credit limit ,Bank guarantee with expiry, Registration etc - Facility to view staff debtors details - Loan type, Gurantees,Value, Matuarity date - Facility to view Age Analysis (Handled by Finance department) Essentially, a bank?
 13. Loans, licenses, taxes and rent/lease agreements essentially, landlord software with banking functions stapled on?
 14. Prediction “Using sales information able to calculate actual monthly sales, but sales movement is not smooth (quality failure, emergency cases,DHS transfer...etc), therefore can not depend on actual average monthly sales. System should facilitate to handle those situations.” You don’t really need the system to do this for you. In fact, the more variables, the more likely than any pre-baked solution will eventually go disastrously wrong. Given how complex the process is, it would actually be far better to have a competent data scientist on hand who can look directly at the data and make contextual predictions. For example, in times of a fuel crisis, transport is going to be delayed. That’s not something you can account for beforehand, unless you’re magically capable of knowing the future.
 15. Creating paper advertisements, publishing to the web, auto-generating invitation and tender letters Have you not heard of Microsoft Word? Canva? Or Google Docs and templates?
 16. Prepare meeting agendas and let them record meeting minutes. Instead of, you know, using Notepad.
 17. Facility to identify subject clerk uniquely Facility to view his work history Facility to identify the work load of clerks at the moment (e.g identify persons with less items… etc)”. Because why not build a Panopticon while we’re at it, eh? This is project management software: the normal version of this would be JIRA.
 18. User define calculation formulas; Uses what-if scenarios to determine if a job can be fulfilled. We’re guessing this came from Microsoft Excel users. Done properly, this amounts to programming language within this system. This can be done with SQL injection, but does anyone at SPC use SQL?
 19. Tracking raw materials and packaging used to produce Jeewani. Yes, somewhere in here is also a request for manufacturing support and logistics.

Our first thought was that nobody with technical expertise had looked at this request at all. Rather, we assumed that each department had been told to list the functions they would like to see in their new software, and SPC staff had done so without any thought or consideration as to technological reality.

This assumption was backed up by two things: 1. Overlaps: Many departments overlap and call for identical functionality. Had a technical analyst looked at this, much of the functionality (ie: digital signatures) could have been abstracted to general platform features. 2. Scope: Combined with the extensive inventory management, finance and auditing specs listed here, this software, on the surface of it, this seems something no sane engineer would ever design or build. Even within the Frankenstein’s monster functionality of an ERP, the scope here would be a near-guarantee of failure.

You can do a shit job of everything, but to do this well requires building functionality that AssetPanda and RIB software GMBH have, as well as some functionality that even Lyft doesn’t. Add banking software, Adobe Document Cloud, Auditboard, Atlassian JIRA, Oracle’s NetSuite - an analyst should have been able to look at this and point out the sheer madness at play here. However, someone with technical expertise has clearly looked at this - or rather, rubber-stamped it in a hurry. One of the requests is that this system has to be web-based, without requiring any of the computers at SPC to install anything new, and it has satisfy specific response times - of between 02-05 seconds.

Screen Navigation: screen-to-screen < 3 seconds Screen Refresh < 2 seconds Screen list box, combo box < 2 seconds Screen grid – 25 rows, 10 columns < 3 seconds Report preview – (all reports) – < 60 seconds in most instances. Simple search – single table, e5 fields, 3 conditions  < 3 seconds for 100,000 rows Complex search –a multiple joined table (5), 10 fields, 3 conditions < 5 seconds for 100,000 rows Server side validations / computations < 2 milliseconds Client side validations / computations < 1 millisecond Loading pages < 3 seconds Saving a record < 5 seconds Batch processing per 100 records < 120 seconds Login, authentication, and verification < 5 seconds

From a technical perspective, these are suspiciously specific for a system that supposedly hasn’t existed yet. If these numbers are set in stone, the only way such times can be obtained is if a pre-existing system of some sort exists, and times are pulled from it. The sub-2 ms server-side validation figure looks like it was pulled from Apache Spark manual, especially for in Continuous Processing mode[2].

But that stuff is for manuals. The practicality is this: this design is for a web-based piece of software. Speedtest.net suggests that Sri Lanka has a mean latency on wired broadband ~ 25 ms. You're never going to see this speed. Even Google servers take longer to respond to queries from Sri Lanka.

Why is this here?

We’re extrapolating here, but here are some reasonable assumptions: a) this is complete bullshit, taken from manuals written under the most theoretical of conditions, by someone who has no practical experience OR b) SPC is asking for systems faster than Google OR c) either SPC or one of its vendors have broken the laws of physics altogether OR d) or there is an existing system that somehow does the above, and this is a nail in the coffin of making sure it only it gets selected, even in the case that the impossible red-flag spec above can be pulled off by someone else.

Quick maths and quick questions

And this is where it gets interesting.

The seven billion LKR figure quotes in the COPE hearing comes to approximately 19.5 million USD.

However, we’ve now noted several major software companies worth of functionality. As we noted above, you can do a shit job of everything, but to do this well requires building functionality that AssetPanda (est: $7M revenue) and RIB software GMBH (est $304M revenue) have, as well as some functionality that even Lyft (est: $2.8B revenue) doesn’t. Add 4Park, Adobe Document Cloud and Auditboard (est: $71.5M revenue). Add Oracle Netsuite, Canva, Microsoft Word (or at least, Notepad)… and now, this seven billion rupee figure ($19.5 million) sounds impossibly cheap. A Sri Lankan company capable of building all this from scratch would be a mind-blowing powerhouse of geniuses, and possibly have build their own world-class products already. Move over, Facebook.

It’s actually hard to estimate the cost of ERPs, except when they fail.

 1. Waste Management (the company) spent $100 million on a botched SAP implementation and subsequently lost another $350 million in potential benefits had the launch been successful. They sued SAP.
 2. FoxMeyer Drugs, once, a $5 billion company and the fourth-largest pharmaceutical distributor in the United States, hired Arthur Anderson Consulting to implement SAP(R/3) for $100 million. The implementation was so bad that FoxMeyer went bankrupt.
 3. From 1998 to 2005, the US Navy sunk $1 billion into four different failed ERP systems.
 4. Lidl, the German grocery chain, spent over $580 million dollars and seven years of development, ultimately throwing it all away and going back to their in-house inventory management system.
 5. Nike lost $500 million because of a botched ERP.

So, firstly, ERPs are big business. The $19.5 million figure here is again, impossibly cheap by these standards. However, SPC already has at least one known failure: the Rs. 644 million debacle now contested by e-Wis.

They also seem to know that things can be done cheaper: recall the tender to Loons Lab, to replace the existing “Rs 644 million rupee” system for Rs 100 million.

So we now have three critical questions:

 1. Who designed this RFP? The government should have been aware of certain crisis indicators - mounting debt, a general crash in tourism and government revenue, and other things that we described in our series on the economy. Was there nobody on hand to understand what the SPC’s core business is (pharmaceutical, and not, for example, parking)?
 2. Who checked this RFP before it went public? Was no serious technical audit performed? Was ICTA (which is supposed to do this work) either absent or incompetent? Was there nobody who understood that given the failure of SPC’s previous ERP system, a little caution should be exercised before calling for monolithic surveillance state-level software like this?
 3. Who supplied the seven billion figure? Which software company brazenly agreed to develop software that sounds like it can take on multi-billion-dollar software companies? Any sane software engineer who accepts a spec like this must know how easy it is to fail; we can only presume that someone takes on this risk knowing that they are going to fail.

Stupidity or malice?

The Court of Foolishness
The Court of Foolishness of Gerard de Lairesse. The accused, pursued by Hatred, is led by Calumny, Envy and Perfidy before a judge with donkey ears, surrounded by Ignorance and Suspicion. From WikiMedia Commons.

One of the mental tools we use at Watchdog is Hanlon’s Razor:

Never attribute to malice that which is adequately explained by stupidity.

This Razor is a useful tool for operating in information-poor environments, such as the one we find ourselves in.

However, if stupidity, then three parties have been stupid here: 1) The State Pharmaceutical Corporation, for asking for software that can track everything from milk powder to parking spaces to trademarks, instead of focusing on the core of its mandate and expanding slowly from there. 2) ICTA, for having passed on this. 3) The software vendors who bid for this, who as profit-making companies should have known after one read exactly how bad this was.

👉🏽

The alternate hypothesis is that this is malice: a deliberately bloated white elephant of a software project doomed to go the same way as the last.

However, our word is not the final word in this. While we do our due diligence, and know a fair bit about building software and working with data, we’re not all-knowing arbiters. In that spirit, we’d like to invite you to read the technical requirements for yourself - along with our comments - and judge for yourself. Here is our Google Sheet:

Footnotes

[1] Disclosure: we were invited because of our work on Elixir, but were unable to attend due to 2/3rds of our technical capacity being in Nepal at the time of writing, working on a set of international investigations.

[2] The figures looked familiar because I’ve used Spark before for big data work — think millions and billions of records — for academic research at LIRNEasia.